Welkom

Beste lezer,

Welkom op de website van de St. Nicolaasschool. Ons motto is ‘zien en gezien worden’. Op onze website vindt u alle informatie betreffende onze school. Voor inhoudelijke informatie over het reilen en zeilen op onze school verwijs ik u naar de schoolgids.

Wilt u meer weten? Leg dan contact met onze school via https://sintnicolaasschool.com/contact/

Vriendelijke groet,

Het team van de st. Nicolaasschool