Aanmelden

De aanmelding van nieuwe kinderen geschiedt na een gesprek tussen ouders en directeur. Na inschrijving krijgt u van de school een bevestiging van inschrijving. Daar wordt direct bij aangegeven of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst staat.

Onderwijs start wanneer het kind vier jaar is. (Een kind is leerplichtig vanaf de vijfde verjaardag.) Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag, neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders, om een paar keer een dagdeel af te spreken waarop het kind mag komen wennen. Voor zijn/haar vierde verjaardag mag een kind dus een paar keer, een dagdeel naar school komen. Na de zomervakantie mogen kinderen, die binnen twee weken na de eerste schooldag vier jaar worden, meteen beginnen.

Oudere kinderen kunnen vanaf de afgesproken eerste schooldag meteen hele dagen naar school komen. De leerkracht zal zorgen voor de benodigde materialen. Er wordt dan op uw kind gerekend. Het is ook mogelijk om uw kind vóór die eerste dag een dagdeel mee te laten draaien. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Het is mogelijk om in welke groep dan ook een dagdeel mee te draaien. Misschien vindt u het leuk om eens te kijken wat er in de desbetreffende groep gebeurt. We vinden het prettig om wel even van tevoren te weten wanneer u komt.