Bestuur

Het bestuur van de Sint Nicolaasschool wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Sint Nicolaasschool te Haren. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de school. Het bestuur heeft de opdracht om de identiteit van de school te bewaren en de wens de school onder één dak te huisvesten binnen de geldende bekostigingsgrenzen. Het bestuur heeft voorkeur om de school als een “platte organisatie” te behouden, met korte directe lijnen. De herkenbaarheid van de school in het dorp moet zo groot mogelijk worden. De school heeft een “eigen gezicht”.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling op hoofdlijnen van het in de school te voeren beleid. Daartoe vindt veelvuldig overleg plaats met de directie, die het bestuur steeds op de hoogte houdt van alle relevante ontwikkelingen zowel binnen als ook buiten school, als deze implicaties hebben voor het door het bestuur te voeren beleid.

In het bestuur hebben zitting:

Voorzitter: Dhr. Cees Jan Gieskes
Secretaris: Mw. Kristel Klink
Penningmeester: Dhr. Ronald Pieters
Portefeuille huisvesting: Dhr. Jeroen van Reenen
Portefeuille onderwijs: Dhr. Alfred Donker
Portefeuille personeel: Dhr. Eric Schenkel
Portefeuille juridische zaken: Mirko Arts

Het bestuur is via email te benaderen via het adres bestuur@sintnicolaasschool.nl
en per post op: Postbus 135, 9750 AC  Haren.


Jaarverslagen:

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013