Ouderraad

De ouderraad heeft als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen. De raad is vooral belast met het plannen en uitwerken van praktische zaken die de school, maar niet het onderwijs betreffen.

Elk ouderraadslid vertegenwoordigt een groep als klassenouder. De klassenouders zullen de activiteiten meestal zelf uitvoeren of coördineren en delegeren waarbij zij de hulp kunnen inroepen van andere ouders. In elke commissie zal een leerkracht deelnemen, om ook de informatie van en naar leerkrachten goed te laten verlopen. De directie woont de vergaderingen van de ouderraad bij.

In de ouderraad van 2017/2018 hebben zitting:

Groep 1/2a Mw. Nine Grootkerk
Mw. Mirjam de Klein
Groep 1/2b Mw. Annelies van der Molen
Mw. Sanja Tissingh
Groep 1/2c Mw. Lisa Biemolt-Engels
Mw. Ellen van Dijk
Groep 1/2d Dhr. Sander Berghuis
Groep 1/2e Mw. Angelique Halma
Mw. Mirjam de With
Groep 3a Dhr. Eric Blokhuizen
Groep 3b Mw. Linda Prins (voorzitter)
Mw. Ingeborg Sloots (voorzitter)
Groep 4a Mw. Petra Edens
Mw. Leonie Bakker
Groep 4b Mw. Annemarie van de Beek
Mw. Mette de Vries
Groep 5a
Groep 5b Mw. Joke Perdok
Mw. Gerda Seubring
Groep 6a Mw. Renee Hageman
Groep 6b Mw. Priscilla Dunant Maurits
Mw. Hester Waalkes
Groep 7a Mw. Agnes Fieten
Mw. Petra van der Werf
Groep 7b Mw. Margriet Reitsma
Mw. Tanja van Galen
Groep 8a Mw. Gwen Wieringa
Mw. Annemieke Wright
Groep 8b Mw. Marcelle Stegehuis
Mw. Martine Mobach