Ouderraad

De ouderraad heeft als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen. De raad is vooral belast met het plannen en uitwerken van praktische zaken die de school, maar niet het onderwijs betreffen.

Elk ouderraadslid vertegenwoordigt een groep als klassenouder. De klassenouders zullen de activiteiten meestal zelf uitvoeren of coördineren en delegeren waarbij zij de hulp kunnen inroepen van andere ouders. In elke commissie zal een leerkracht deelnemen, om ook de informatie van en naar leerkrachten goed te laten verlopen. De directie woont de vergaderingen van de ouderraad bij.

In de ouderraad van 2018/2019 hebben zitting: info volgt!

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 1/2d
Groep 1/2e
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b