Privacy statement

Privacy Statement

De Sint Nicolaasschool neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van de Sint Nicolaasschool uiteengezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 

  1. Wat is de Sint Nicolaasschool? 

De Sint Nicolaasschool is een basisschool van de Nicolaas Stichting. De Sint Nicolaasschool is gevestigd te Haren aan de Beatrixlaan 1, 9752LN Haren en per 01 september 2018 aan de Westerse Drift 98, 9752 LK Haren.

  1. Welke informatie wordt door de Sint Nicolaasschool verzameld en verwerkt?

Contactinformatie

Indien u zich als bezoeker van de website een aanvraag- of contactformulier invult op de website of anderszins contact opneemt met de Sint Nicolaasschool, verstrekt u contactinformatie aan de Sint Nicolaasschool. De Sint Nicolaasschool slaat uw contactinformatie op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.


Automatisch gegenereerde informatie:

De Sint Nicolaasschool verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en/of uw account. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, tijdstippen en het type browser dat u gebruikt. Dit is niet herleidbaar naar u als persoon.

  1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Sint Nicolaasschool ze?

Bij het aanbieden van haar website en haar diensten maakt de Sint Nicolaasschool gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website en/of de diensten te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die de website biedt of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructie of de Help functie raadplegen.


Sociale Media cookies:

U mag onderdelen van onze sites delen op sociale media, zoals Facebook. Deze sociale media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van de St. Nicolaasschool geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy – en Cookiebeleid van het betreffende sociale media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies.

 

  1. Voor welke doeleinden zal de Sint Nicolaasschool informatie over u gebruiken?

Doeleinden

De Sint Nicolaasschool zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

– om contact met u op te nemen indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld;
– om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van de Sint Nicolaasschool;

– om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven:

De Sint Nicolaasschool stuurt wekelijks per mail nieuwsbrieven aan ouders/verzorgers. De aanmelding is automatisch bij inschrijving. Indien u geen berichten over de Sint Nicolaasschool per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u zich via info@sintnicolaasschool.nl afmelden. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk e-mailbericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

Gebruik door derden:

Zonder uw expliciete toestemming zal de Sint Nicolaasschool uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). De Sint Nicolaasschool kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan de Sint Nicolaasschool uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

  1. Op welke wijze beschermt de Sint Nicolaasschool uw persoonlijke informatie?

De Sint Nicolaasschool zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  1. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens de Sint Nicolaasschool over u heeft vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie en via info@sintnicolaasschool.nl.

  1. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de Sint Nicolaasschool?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. De Sint Nicolaasschool heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website van de Sint Nicolaasschool zijn verkregen. De Sint Nicolaasschool accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

  1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

  1. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@sintnicolaasschool.nl

 

 

logo school transparant zwart