Schoolgids, schooljaarverslag en overige documenten

Kwaliteit voor en door het kind

Zien en gezien worden

In de schoolgids staat informatie over onder andere de identiteit, de opzet en organisatie van het onderwijs, de lesdoelen en de wijze waarop op de St. Nicolaasschool de zorg voor kinderen is geregeld.
U kunt de schoolgids hier downloaden: schoolgids 2021-2022

Belangrijke overige documenten betreffende onze school vindt u hieronder:

Schooljaarverslag

Populair jaarverslag

Schooljaarplan

Aanbestedingsbeleid

Vastgesteld SOP

Schoolprogramma