Schoolgids en schooljaarverslag

Kwaliteit voor en door het kind

Zien en gezien worden

In de schoolgids staat informatie over onder andere de identiteit, de opzet en organisatie van het onderwijs, de lesdoelen en de wijze waarop op de St. Nicolaasschool de zorg voor kinderen is geregeld.
U kunt deze brochure aanvragen bij de school per email, maar u kunt deze ook downloaden: schoolgids 2020-2021

Het schooljaarverslag over het afgelopen schooljaar vindt u hier: https://sintnicolaasschool.files.wordpress.com/2021/03/schooljaarverslag-2019-2020.pdf